Pages

Pelger Huet

Pelger Huet is een erfelijke afwijking kenmerkend zichtbaar in de granulopoëse.