Pages

Makrocyten

Makrocyten kunnen worden gezien bij een megaloblastaire anemie (Vit B12 en/of Foliumzuur tekort), bij een MyeloDysplastisch Syndroom (MDS), ten gevolge van bepaalde medicatie.