Pages

Pappenheim lichaampjes

Abnormale ijzerneerslag in de erytrocyten welke gezien wordt bij o.a. sideroblastaire anemie, hemolytische anemie en sikkelcelanemie.