Pages

Polychromasie

Polychromasie wordt gezien bij een toegenomen erytropoëse of vervroegd vrijkomen van erytrocyten uit beenmerg.