Pages

Hypochromasie

Hypochromasie wordt veroorzaakt door een verminderde Hb- aanmaak, en wordt vooral gezien bij ijzergebreksanemie, hemoglobulionpathieën en refractaire anemieën.