Pages

Niet-hematologisch

Maak links uw keuze

Een deel van de voorbeelden die u in dit hoofdstuk aantreft, zijn gemaakt van preparaten verkregen d.m.v. een cytologische punctie.
Echter, voor de beoordeling van de morfologische kenmerken bij een eventuele lokalisatie in het beenmerg heeft dit geen verschil.
Indien u niet bekend bent met de cytologie van solide tumoren is het raadzaam te volstaan met de opmerking: “niet-hematologische cellen / maligniteit gezien.” en de preparaten aan een patholoog ter consult aan te bieden.