Pages

Bite cellen

Bitecellen zijn erytrocyten met een hap eruit. Dit kan worden gezien bij G6PD deficiëntie, andere enzymdeficienties, toxinen, thalassemie met instabiel Hb, sommige medicatie.