Pages

MPAL criteria

criteria voor diagnose van MPAL (Mixed Phenotype Acute Leukemia):

Myeloïde cellijn    
MPO (flowcytometrie of immuunhistochemie) OF monocytaire differentiatie met minimaal 2 markers posititef: NSE cytochemie ; CD11c ; CD14 ; CD64 ; lysozym
T-cellijn    
sterk cy-CD3 OF surf-CD3
B-cellijn    
sterk CD19 met daarnaast minimaal 1 van de volgende markers sterk: CD79a ; cyCD22 ; CD10 OF zwak CD19 met daarnaast minimaal 2 van de volgende markers sterk: CD79a ; cyCD22 ; CD10

– in geval van 2 blastenpopulaties aanwezig moet elke populatie voldoen aan de definities van B, T of myeloïde leukemie.

– Sommige gevallen van B-A.L.L. met homogene expressie van lymfoïde markers kunnen een lage expressie van MPO vertonen zonder verder bewijs van myeloïde differentiatie. Hierbij is voorzichtig voorzichtigheid geboden met het benoemen als MPAL, aangezien de klinische relevantie niet duidelijk is.

-Wanneer er geen 2 gedefinieerde blastenpopualties zijn hebben de meeste gevallen van MPAL heterogene expressie van antigenen. Bijvoorbeeld MPO expressie zal dan sterker zijn op de blasten met myeloïde markers en zwakker op die met B-cel geassocieerde markers.