Pages

Acantocyten

Acantocyten verschillen van de doornappelcellen met hun spitste uitlopers. Komen voor bij o.a. leveraandoeningen, anorexia, uitgesproken vormen van hemolytische anemie.