Pages

Hoe het werkt

Een korte uitleg over de werking van de pagina

Met de knoppenbalk aan de linkerkant kunt u uw selectie maken.  

Nadat u uw selectie heeft gemaakt, verschijnt in het rechter venster een aantal miniatuur voorbeelden.

Deze kunt u op twee verschillende manieren bekijken:

» door op “Hier klikken voor bekijken in diashow”  te klikken zullen alle foto’s als een dia show in middenformaat geshowed worden. In deze weergave zal geen begeleidende tekst bij de foto’s worden weergegeven over inhoud van de foto. U kunt eenvoudig terug naar miniatuurweergave door op de link “terug naar miniatuurweergave” boven de diashow te klikken

» door op de foto te klikken zullen de foto’s in groot formaat weergegeven worden, navigatie van foto naar foto gebeurd middels pijltjes onder de foto. In deze weergave zal ook begeleidende tekst bij de foto’s worden weergegeven over inhoud van de foto. U kunt eenvoudig terug naar miniatuurweergave door op de foto zelf te klikken.

 

Er zijn vier hoofdcatagorieën aangemaakt.

• basis morfologie bloedbeeld

In de basis morfologie bloedbeeld worden de meest voorkomende afwijkingen gepresenteerd die in de dagelijkse routine bij het diffen voorkomen. Ook wordt door middel van vergelijkende foto’s de differentiatie tussen verschillende op elkaar lijkende cellen vergemakkelijkt. De indeling is op basis van celtype, klikt u op een celtype zal in het rechter venster een overzicht van de verschillende gallerijen zichtbaar worden. U kunt op een voorbeeld klikken, maar ook in het linker menuscherm direct op de knop klikken voor uw keuze.

• morfologie per diagnose

In de morfologie per diagnose vindt u op diagnose gesorteerd de meest voorkomende hematologische beelden van bloeduitstrijkjes en beenmerguitstrijkjes. De indeling is gegroepeerd op ziektebeeld; klikt u op een categorie, verschijnen binnen deze categorie de verschillende ziektebeelden waarop u kunt klikken voor uw keuze.

• morfologie cellijnen

In de morfologie van de cellijnen wordt overzichtelijk weergegeven hoe de uitrijping van elke cellijn is, welke kenmerken de betreffende cellen hebben, en middels foto’s in onderling juiste verhouding worden alle cellen weergegeven.

• naslag

Hier treft u summier theoretische achtergrond aan bij de ziektebeelden. Er is hierbij niet gestreefd naar een volledig naslagwerk, maar naar handvaten ter ondersteuning van de diagnostiek.