Pages

Disclaimer

Morfologie van Bloed en Beenmerg

De pagina’s van hematocytologie.eu zijn alleen bedoeld voor educatieve doeleinden.

Ze zijn met de grootste zorg samengesteld, mochten er desondanks onjuistheden vermeld worden, kan de auteur op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

De pagina’s van hematocytologie.eu zijn geenszins volledig, er is echter geprobeerd een overzicht te geven van de beelden die het meest frequent voorkomen.

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm, CD-rom kopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

© 2018

Lex Scholten